• Home
  • Schapen
  • Natuurlijk schapen houden

Natuurlijk schapen houden

Veel mensen vragen ook vaak, is het niet zielig dat de schapen geen stal hebben?  Nee dit is niet zielig! Want zeg nu zelf: Heeft u wel eens een schaap of ander dier in de wilde natuur in een stal zien staan?

Wel zorgen wij dat de dieren schaduw hebben door bijvoorbeeld bomen en in de luwte kunnen staan of liggen. 

Schapen in een stal hebben vaker aflammerproblemen dan schapen die buiten staan. Dit wordt veroorzaakt door kleine ruimte, overbevolking van schapen, drukte enz. Ook zijn de schapen gevoeliger voor ziekten in de stal.

Onze Bentheimer Landschapen lopen het hele jaar buiten. Ook loopt de dekram het grootste gedeelte van het jaar bij de kudde. Dit betekend dat de ooien zich laten dekken op het moment dat ze er aan toe zijn.

Er wordt bij veel schapenhouders een lammertijd "gepland" omdat volgens velen "het hoort" dat er in het voorjaar lammetjes geboren worden. De ooien krijgen dan, drie weken voordat de schapenhouder de dekram erbij zet, een zogeheten zoekram erbij die de bronstijd stimuleert.

Bij onze Bentheimer Landschapen houden wij het natuurlijke gedrag van schapen in ere. Dit betekend dat deze schapen in twee jaar tijd wel drie keer kunnen aflammeren. 

Veel mensen vragen zich af of het niet "zielig" is dat er in november, december al lammetjes worden geboren. Nee dit is niet zielig! Als een ooi in de winter geen lammetjes op de wereld wil zetten, laat ze zich een kleine vijf maanden daarvoor niet dekken. 

 
SchaapLammetjeZodra de ooi haar lam ter wereld heeft gebracht, likt ze het lammetje schoon en droog. Dit brengt de bloedsomloop op gang en stimuleert het lam om te gaan drinken. Het lam drinkt de eerste warme biest. Zijn vacht is droog en gaat rechtop staan. Hierdoor kan het lam met gemak temperaturen van -20 graden verdragen!

Doordat onze heide schapen het hele jaar buiten lopen, zijn het "winterharde schapen". Hierdoor zijn ze gehard tegen extreme weersomstandigheden. Dit zijn omstandigheden die een schaap van nature ook kent. Hierdoor hebben zij ook zelden problemen bij het aflammeren. De natuur regelt het vanzelf.
 De Wollige Grasmachines, Laura en Adri Lamkamp, Kleinschalige hondenopvang

Copyright © 2018 De Wollige Grasmachines   |   Neem contact op: +31 (0) 6 23 56 88 35   |   Ontwerp & bouw PS webdesign plus